fbpx
Los Webos - Usluge Digitalnog Marketinga

Jeste li mislili: SEO... oglašavanje? novi web?


Usluge digitalnog marketinga - LosWebos
loswebos.hr/digitalni-marketing
Od izrade, upravljanja sadržajem i optimizaciju(SEO) web stranica. Oglašavanje na Google i Facebook platformama.


Google Ads

Google Ads oglašavanje

Google Ads je program za izradu i distribuciju plaćenih oglasa na internetu. Oglasi mogu biti izrađeni u tekstualnom, slikovnom i video obliku. Možemo ih u različiti formatima prikazivati na stranicama rezultata pretraživanja – pretraživačkoj mreži, velikom broju web stranica – prikazivačkoj mreži ili kao video oglase na video kanalima – YouTube.

Kada koristiti Google Ads oglašavanje?

Prije svega trebamo istaknuti dva osnova cilja koja pomoću Ads oglašavanja možemo postići.

Jedan od ciljeva može biti povećanje svjesnosti o našem proizvodu, usluzi ili brandu – branding.
Kada želimo u što kraćem vremenu, što je moguće većem broju korisnika – relevantnih korisnika predstavili naš proizvod ili uslugu. Drugi cilj nam može biti povećanje konverzije na našoj Web stranici. Konverzija na našoj stranici može biti čitanje tekstova, prijava na našu e-mail listu ili newslatter, rezervacija ili direktna kupovina…

Prednosti Ads oglašavanja

Google Ads

John Wanamaker se između ostalog smatra jednim od pionira klasičnog marketinga.
Pod klasičnim marketingom podrazumijevam tradicionalne kanale oglašavanja kao što su: TV, radio, i sve oblike tiskanog oglašavanja.

Njegovu poznatu izjavu možemo iskoristiti kako bi na što jednostavniji način naglasili osnovne prednosti Ads oglašavanja u odnosu na tradicionalne kanale oglašavanja.

Recimo da smo izradili par tisuća prospekata u sklopu naše kampanje.

Koliki je maksimalan doseg takve kampanje?
Koliko precizno možemo ciljati naše korisnike, i koliko bi nam to vremena oduzelo?
Možemo li točno izračunati uspješnost takve kampanje?
A što ako nam se nakon izrade prospekti ipak ne sviđaju?

Doseg

Internet kao masovni medij svojim dosegom višestruko nadmašuje sve ostale kanale oglašavanja zajedno, a broj korisnika na internetu je iz dana u dan sve veći.

Google obradi više od 20 milijardi pregleda mjesečno i to samo na pretraživačkoj mreži.

Podsjetit ćemo vas kako naše oglase možemo prikazivati i na web stranicama i video kanalima.

Ciljanje

Precizno ciljanje relevantnih korisnika pomoću Ads programa čini nedokučivu prednost u odnosu na druge medije.

Naše korisnike možemo ciljati prema lokaciji na kojoj se nalaze, jeziku njihovog sučelja, demografskoj skupini kojoj pripadaju, njihovim interesima i ponašanju na internetu. Možemo čak odabrati doba dana kada želimo da se naši oglasi prikazuju ili ne prikazuju, kao i učestalost prikazivanja naših oglasa.

Mjerljivost

Unutar Ads računa dostupna su nam brojna izvješća koja nam pomažu u praćenju uspješnosti naše kampanje. Pratiti uspješnost provedbe naše kampanje možemo početi već od samog zakazivanja naših oglasa. Dobivene rezultate možemo odmah koristiti ili ih spremiti za analize i usporedbe nakon završetka kampanje. Možemo čak pratiti što po istom pitanju radi naša konkurencija. Spomenimo još samo da Ads račun možemo spojiti s Google Analytics programom i tako dobiti još detaljnija izvješća.

Optimizacija

Bitna prednost optimizacije je što s prilagodbama naše kapanje možemo početi već od trenutka kada smo sakupili dovoljno informacija o izvedbi naših oglasa. Možemo uređivati, pauzirati, brisati naše oglase. Dodavati nove oglase u aktivne kampanje. Možemo raspoređivati naš budžet s manje uspješnih na uspješnije kampanje i to za vrijeme trajanja kampanje i onoliko puta koliko želimo.

Mjerljivost uspješnosti provedbe i optimizacija naše kampanje u tijeku trajanja su ključ za postizanje odličnih rezultata kada govorimo o povratu investicije.

Google AdWords spada pod SEM (search engine marketing) i za razliku od SEO-a (search engine optimization)  se koristi kada želimo brže doći do rezultata. Bez obzira što Google koristi različite algoritme za SEM i SEO, njihova povezanost postoji. Dobrom SEO optimiziranom Web stranicom sigurno ćemo lakše i s većom uštedom izraditi kvalitetnu AdWords kampanju.

LosWebos pruža usluge izrade i vođenja Ads kampanja.
Naši specijalisti su certificirani
Google individualni partneri za Ads.